Mechatronik (nowość)

SZKOŁA:

Szkoła branżowa

Mechatronik to zawód, który przygotowuje do sprawnego posługiwania się nowoczesnym sprzętem. Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, sterowania, automatyki czy robotyki.

Kończąc kierunek, uzyskuje się kwalifikacje EE.02. — montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w: – zakładach jaka operatorzy, monterzy, diagności, konserwatorzy urządzeń i systemów mechatronicznych – przy eksploatacji i naprawie sprzętu AGD, samochodów i maszyn – oraz przy montażu i konserwacji urządzeń sterowanych elektronicznie – w dużych zakładach przemysłowych przy montażu, uruchamianiu i obsłudze linii produkcyjnych