Mechatronik - nowość

Kształcąc się w tym zawodzie stajesz się specjalistą zajmującym wszelkimi urządzeniami, dzięki którym możesz sterować innym sprzętem. Zawód z bardzo dużymi perspektywami , również w sferze zarobkowej.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich firmach wykorzystujące technologie z pogranicza:

  • mechaniki
  • elektroniki
  • informatyki

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2019

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Mamy dla ciebie praktykę i później miejsce pracy.

Klasa mechatronika to KLASA PATRONACKA z możliwością późniejszego zatrudnienia w firmie MDM NT z Bażanowic, która jest producentem akcesoriów dachowych, filmów i laminatów technicznych.