Technik elektryk

SZKOŁA:

Technikum Mechaniczno – Elektryczne

To zawód, w którym „Mechan” kształci od lat 50. ubiegłego stulecia. Obecnie dysponujemy dwiema pracowniami, w których uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności. Uczniowie pracują również metodą projektów, mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) oraz udziału w licznych konkursach i wydarzeniach branżowych.

            W tym zawodzie uczniowie zdobywają kwalifikacje do montażu instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, a także do projektowania takich instalacji. Uczniowie potrafią lokalizować uszkodzenia instalacji i maszyn elektrycznych oraz dokonywać ich napraw. Potrafią montować i naprawiać układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych. Zdobywają umiejętności dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwpożarowej.

           Istnieje duże zapotrzebowanie na krajowych i zagranicznych rynkach pracy na specjalistów w tym zawodzie.

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • firmach, które specjalizują się w montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych
  • w kopalniach, elektrociepłowniach przy obsłudze i modernizacji maszyn i urządzeń elektrycznych
  • zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń

 

Szczegóły na temat zawodu znajdziesz w informatorze: Informator

 

Patronat nad kierunkiem objęła Energetyka Cieszyńska.