Technik mechatronik

SZKOŁA:

Technikum Mechaniczno – Elektryczne

Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina techniki, łączy elementy mechaniki, elektroniki, informatyki i robotyki. Kształcimy w tym zawodzie od 2006 roku. Obecnie szkoła dysponuje dwiema pracowniami mechatronicznymi wyposażonymi między innymi w nowoczesne oprogramowanie, drukarkę 3D i roboty LEGO Mindstorms. Przeprowadzamy również praktyczną część egzaminu potwierdzającego kwalifikację E.19.

            Uczniowie, kształcąc się w tym zawodzie, zdobywają kwalifikacje do montażu, eksploatacji, projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. Umożliwiają one współcześnie powszechnie stosowaną w przemyśle zautomatyzowaną produkcję i wykorzystywanie w niej technologii informatycznej. Technicy mechatronicy projektują i wytwarzają części i zespoły maszyn oraz urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technologii komputerowej. Testują elementy, moduły i podzespoły, instalują oprogramowanie sterujące, kontrolują prawidłowość pracy urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • firmach wykorzystujących w procesie produkcji obrabiarki CNC i sterowniki programowalne
  • zakładach o zautomatyzowanym procesie produkcji
  • firmach energetycznych

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2012

E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2017

EE.02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych – pierwsza kwalifikacja
EE.21 – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Szczegółowe informacje o zawodzie znajdziesz w informatorze: Informator

Patronat nad kierunkiem w naszej szkole objął Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego

ZST współpracuje z firmami:

  • EATON – firmą produkującą zawory silnikowe, popychacze hydrauliczne, dźwigienki zaworowe dla Toyoty, Fiata, Forda, VW, Audi czy Ferrari
  • Elektrometal SA z Cieszyna – firmą opracowującą kompleksowe rozwiązania dla górnictwa, gazownictwa i innych gałęzi przemysłu (np. systemy automatyzacji procesów technologicznych czy monitoringu wizyjnego)