Frysztacka 48
43-400 Cieszyn

Młodzież ukraińska w przestrzeni szkolnej

Naszej szkole bliskie są wszystkie kwestie dotyczące Ukrainy. Od września 2022 roku w ZST funkcjonuje jedyny w powiecie, drugi z kolei, oddział przygotowawczy liczący 13 uczniów pochodzących z rożnych ukraińskich miejscowości. Pierwszy - został utworzony w marcu, a jego uczniowie pożegnali szkołę 24 czerwca 2022 roku.

Niezwykłym wydarzeniem poruszającym sprawy związane z edukacją ukraińskiej młodzieży w polskich realiach była Międzynarodowa Konferencja „Młodzież ukraińska w przestrzeni szkolnej”, która odbyła się 21 kwietnia w szkolnej auli. Spotkanie swoją obecnością uświetniła pani prof. dr hab. Svitlana O. Sysoieva (Світлана Олександрівна Сисоєва) – profesor wizytująca w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji i Wydziale Nauk Społecznych.

Jest ona zasłużonym pracownikiem oświaty Ukrainy, członkiem rzeczywistym Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, kierownikiem Wydziału Filozofii Oświaty, Pedagogiki Ogólnej i Pedagogiki Przedszkolnej. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy pani prof. dr hab. Ewy Ogrodzkiej-Mazur z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji oraz pani dyrektor Bożeny Cholewy.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych, miejskich oraz szkół ponadpodstawowych.

Podczas konferencji omówiono kwestie ukraińskie z różnych perspektyw. Wystąpili także uczniowie z oddziału przygotowawczego, którzy dokonali uroczystego otwarcia nowej pracowni językowej mieszczącej się w sali 67. Miłym akcentem była obecność osób, które w minionym roku uczyły się w oddziale przygotowawczym. Podzieliły się one informacjami na temat tego, czym aktualnie się zajmują.

Dialog polsko – ukraiński wypełnia mury naszej szkoły i na pewno pozostanie tak jeszcze przez dług czas.

ZDJĘCIA

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu
Zespół Szkół Technicznych
im. płk Gwidona Langera w Cieszynie
Adres: Frysztacka 48
43-400 Cieszyn
Dane kontaktowe: tel. 33 479 86 44
fax 33 479 86 45
email
NIP 548-25-22-276

Formularz kontaktowy

Adres skrytki ePUAP:
/ZSTCieszyn/SkrytkaESP

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 -15:00
sobota zamknięty
niedziela zamknięty