Zakończenie szkoły przez klasy zawodowe

Zakończenie szkoły przez klasy zawodowe

15 czerwca z Zasadniczą Szkołą Zawodową nr 2 uroczyście pożegnały się klasy: 3c (elektryk, wych. Katarzyna Zorychta), 3f (fryzjer, wych. Ewa Jucha), 3g (fryzjer, wych. Mirona Szyper), 3s (mechanik pojazdów samochodowych, wych. Jakub Raszka), 3w (klasa wielozawodowa, wych. Mirosława Pitura) oraz jeden uczeń z klasy 2w (wych. Adriana Nawrat).

Ponieważ w tym roku kończyły szkołę dwie klasy fryzjerskie, absolwenci przygotowali pokaz stylizacji fryzur, w którym sami wystąpili. W imieniu klas drugich starszych kolegów piosenką pożegnała Izabela Śmietana. Wychowawcy z panią dyrektor wręczyli świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody dla najbardziej zasłużonych uczniów. Pan Matuszek wręczył zaś puchary i nagrody sportowe najbardziej wyróżniającym się sportowcom, którzy właśnie ukończyli naszą szkołę.

Wszystkim absolwentom gratulujemy wysiłku, który włożyli w trzyletnią edukację i zdobywanie zawodu, oraz życzymy powodzenia w kształtowaniu dalszej kariery!
Ewa Jucha