Byliśmy w Muzeum Auschwitz

Byliśmy w Muzeum Auschwitz

Jak co roku grupa maturzystów odwiedziła Muzeum Auschwitz-Birkenau, by chwilą refleksji objąć ogrom nienawiści człowieka wobec człowieka, który doprowadził do Holocaustu i ludobójstwa. W sposób szczególny przewodnik zwracał uwagę na zakłamanie, z jakim naziści dezinformowali świat na temat losów ludzi w obozach koncentracyjnych oraz doprowadzali ludzi do podporządkowania się stworzonej przez nich machinie zagłady. W tym nieludzkim świecie nie zabrakło jednak aktów buntu i solidarności, jak choćby krwawo stłumiony bunt Żydów pracujących w Sonderkomando czy ofiara życia ojca Maksymiliana Kolbe. Trudno w słowa ubierać emocje, które towarzyszą zwiedzaniu tego szczególnego miejsca, które pozostaje najbardziej znanym w świecie symbolem okrucieństwa, do którego zdolny jest człowiek.

ZDJĘCIA