Zgniatarka do puszek

Zgniatarka do puszek

Urządzenie zostało wykonane na pracowni mechatronicznej – 2013 przez Grzegorza Lipowczana i Bartłomieja Szewczyka. Opiekunem projektu był mgr inż. Jakub Raszka.

FILM