Zwiedzanie Zakładu Energetyka Cieszyńska

Zwiedzanie Zakładu Energetyka Cieszyńska

17.V.2016 uczniowie klasy 1C w zwiedzili zakład Energetyka Cieszyńska. Celem wycieczki było zapoznanie się z technologią produkcji prądu elektrycznego i ciepła. Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem energii cieplnej i elektrycznej na terenie miasta Cieszyna. Produkcja ciepła odbywa się w wysokosprawnej kogeneracji z produkcją energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo posiada efektywny system ciepłowniczy, co oznacza, że ponad 75% produkowanego ciepła pochodzi z kogeneracji. Zainteresowanie uczniów wzbudziły również wysiłki zakładu mające na celu ochronę środowiska, a więc między innymi rodzaj spalanego surowca, metody spalania oraz oczyszczanie spalin.

ZDJĘCIA