Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

W związku z obchodami Światowego Dnia Wody, którego tegorocznym tematem jest gospodarka wodą i ścieki kasa 1 BK i 1 D udały się wraz z panią Joanną Holisz- Januszek i Blandyną Gwiazda na zwiedzanie miejskiej oczyszczalni ścieków. Uczniowie poznali drogę dopływających grawitacyjnie kolektorem ścieków poprzez mechaniczne i biologiczne oczyszczanie, aż po ich odprowadzenie do rzeki Olzy. Duże zainteresowanie chłopców wzbudziły nowoczesne pompy oraz dyspozytornia, gdzie śledzenie procesów biochemicznych odbywa się zdalnie. Wycieczka uzmysłowiła uczniom wielkie znaczenie procesu oczyszczania ścieków dla środowiska naturalnego naszego miasta i okolic.

ZDJĘCIA