Akcja dla „Azylu”

Akcja dla „Azylu”

Już dziesiąty raz  szkolne PCK  zorganizowało akcję dla podopiecznych ze  schroniska „Azyl” w Cieszynie. Tym razem pieniążki na karmę zbierały dziewczyny z klasy  1 f, a zakupieniem karmy i zawiezieniem jej do schroniska zajęli się chłopcy z klasy 2AC.  Zebrano 140 złotych, za które zakupiono 50 kg karmy. Wszystkim uczniom, którzy poparli naszą akcję swoimi datkami, dziękujemy!