Zapal się na niebiesko dla autyzmu

Zapal się na niebiesko dla autyzmu

Kwiecień to miesiąc, w którym szczególną uwagę poświęca się osobom dotkniętych autyzmem.

„Zapal się na niebiesko dla autyzmu” to akcja, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży NASZE DZIECI, Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie oraz Fundację „Słoneczna Kraina Dzieciom” na cieszyńskim rynku 5 kwietnia 2019. Uczestniczyli w niej również nasi uczniowie z klas: 1f, 2f,2w, między innymi tworząc łańcuch niebieskich serc czy biorąc udział w warsztatach sensorycznych. Ponadto uczennica klasy 1f Ania Pawlik wykonała pracę plastyczną na konkurs „Nie zarażę Cię autyzmem, ale mogę optymizmem”. Ani – serdecznie gratulujemy kreatywności! Niewątpliwie udział w tym przedsięwzięciu uświadomił wielu osobom problematykę autyzmu i pokazał, jak osoba z autyzmem postrzega świat.