„I choć życia płomień zgasł, to myśli o tych, których już nie ma, nadal są wśród nas.”

„I choć życia płomień zgasł, to myśli o tych, których już nie ma, nadal są wśród nas.”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w środę 19 sierpnia 2020r. w wieku 87 lat, odszedł od nas na zawsze Ś. P. inż. Władysław Sosna – absolwent, ale także nauczyciel Technikum Mechaniczno – Elektrycznego w Cieszynie.

Urodzony w 1933 roku inż. Władysław Sosna uzyskał maturę w cieszyńskim Technikum Mechaniczno-Elektrycznym, otrzymując tytuł technika mechanika. W 1957 r. ukończył Politechnikę Śląską jako inżynier mechanik. Pracował w Fabryce Maszyn Elektrycznych „Celma” w Cieszynie, a od 1970 r. był nauczycielem przedmiotów mechanicznych w macierzystym Technikum Mechaniczno-Elektrycznym. Jego pasją była turystyka, był  autorem monografii i przewodników turystycznych. W pamięci wspominających Go osób pozostaje jako organizator wielu wspaniałych wypraw krajoznawczych, ciepły, serdeczny, zawsze pomocny i życzliwy.

Pan Władysław Sosna pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci. W imieniu całej wielopokoleniowej społeczności Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie dziękujemy za wszystko, co było dziełem Pana życia. Rodzinie i najbliższym Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego i serdecznego współczucia.