Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii

Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii

GRUPA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY
Grupa dla młodzieży w wieku 15-17 lat. Grupa ma charakter otwarty, co oznacza, iż przez cały rok można dołączyć do spotkań.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w każdą środę od 15.30 do 17.30 w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii Kontakt, ul. Księdza Janusza 3 w Cieszynie. Zachęcamy do udziału młodzież, która w tym szczególnym okresie potrzebuje wsparcia, rozmowy i obecności innych rówieśników. Grupę prowadzi Pani Ilona Boruta oraz Pani Joanna Bąk. Działanie współfinansowane ze środków Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą.
ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA MŁODZIEŻY
Cykl 12 spotkań dla młodzieży w wieku 17 – 20 lat (uczniowie szkół średnich). Liczebność grupy to 8 osób. Grupa będzie miała charakter zamknięty. Aktualnie trwa rekrutacja do udziału w grupie. Uczestnicy będą mieli okazję w bezpiecznych warunkach wzmacniać swoje kompetencje społeczne, budować poczucie własnej wartości, rozwijać swój ukryty twórczy potencjał. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. W ramach zajęć przewidziany jest wyjazd do Parku Trampolin w Bielsku-Białej. Zajęcia poprowadzi Pani Aneta Stachowiak-Zając oraz Pani Joanna Bąk. Działanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.
PUNKT KONSULTACYJNY DO SPRAW NARKOMANII
Przypominamy, iż nadal działa w naszej placówce Punkt konsultacyjny do spraw narkomanii. Młode osoby mające problemy z dopalaczami, lekami, narkotykami bądź innymi uzależnieniami mogą skorzystać z konsultacji i terapii w Punkcie. Formy pomocy udzielane w Punkcie dla mieszkańców Gminy Cieszyn oraz uczniów cieszyńskich szkół to wstępna diagnoza uzależnienia, psychoedukacja, konsultacje indywidualne i rodzinne, terapia uzależnienia oraz udzielanie informacji na temat możliwości leczenia uzależnienia od narkotyków w Polsce. Terapueta: Joanna Posiak. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Cieszyn.
Oprócz tego w stałej ofercie Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii Kontakt są bezpłatne konsultacje z psychologiem i psychoterapeutą, poradnictwo prawne, Punkt Interwencji Kryzysowej, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. 
Bardzo proszę o udostępnienie informacji osobom zainteresowanym, a także kierowanie bezpośrednio do Centrum Kontakt osób będących w potrzebie.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 33 479 54 55 lub 3 479 53 54) z Justyną Pilch bądź Anetą Stachowiak-Zając.